S I F E - К Э У

Кабарлар Биз Мучолор Проекттер Фотоальбом Интернет проектибиз Кулактандыруу Конок китеби

Students In Free Enterprise - Кыргызстан Эл аралык университети

SIFE Кыргызстан Эл аралык университетинин коому 1996-жылы тузулгон. Анын максаты маданият, билим, коммерция жана башка проекттерди тузуп, аларды оркундотуу. SIFE-КЭУнун мучолору бул, 1-2-3-4 курстун студенттери болуп эсептелет. Биздин коом, Кыргызстандагы башка коомдордун аксакалдардын бири болуп саналат. Жылдан жылга, коомубуз онугуп жана орчундоп келе жатат.Hosted by uCoz